Descrierea procesului tehnologic

Berea este o băutură slab alcoolică, obţinută prin fermentarea cu ajutorul drojdiei, a unui must din malţ, eventual cereale nemalţificate, fiert cu hamei.

Materiile prime folosite la fabricarea berii sunt: malţ din orz, cereale nemalţificate, hamei, drojdie şi apă.


Măcinarea malţului

   Se realizeaza folosind o moară de măcinare umedă cu o pereche de valţuri. Moara are un buncăr de alimentare cu malţ de orz, camera de pre-umezire malţ, macinare şi transfer maciniş de malţ amestecat cu apă caldă în cazanul de plămadire.

   Pentru obţinerea diferitelor tipuri de bere (blondă, brună, etc) pot fi folosite mai multe tipuri de malţ ( blond, special, etc ) care dau caracteristicile distinctive ale fiecărui tip de bere.


Plămădirea malţului

În cazanul de plămadire are loc amestecarea omogenă cu ajutorul unui agitator a măcinisului de malţ cu apă caldă. Conform reţetei de fabricaţie, plămada este menţinuta pe paliere de temperatură pentru transformarea amidonului din malţ în zaharuri simple. În cursul fermentării acestea pot fi transformate de către drojdie în alcool şi CO2.

Încalzirea plămezii are loc gradual cu ajutorul aburului ce circulă prin mantaua cazanului de plămadire. Procesele enzimatice ce au loc la plămădire (solubilizarea amidonului, degradarea proteinelor în compuşi mai simpli şi aminoacizi, solubilizarea vitaminelor şi substanţelor minerale din malţ ) duc la formarea mustului de malţ. Acesta conţine substanţele solubile necesare drojdiei la fermentare.


Filtrarea plămezii

Are drept scop separarea mustului de malţ de părţile insolubile ale plămezii (in principal coji de malţ). Operaţia are loc în cazanul de filtrarea a plămezii prevăzut cu o greblă de afânare borhot şi cu o sită de colectare must.

Rezultă mustul dulce de malţ care este trimis la fierbere şi se separă borhotul.


Fierberea mustului cu hamei

După filtrare, mustul este supus operaţiei de fierbere în Merlin, asigurând astfel sterilizarea şi concentrarea mustului.

Acest vas are o formă constructivă specială, ce face posibil un consum energetic redus la jumatate din cel necesar sistemelor clasice prin folosirea unui sistem de condensare a vaporilor şi de recuperare de energie termică.

Pentru a asigura gustul şi aroma specifică a berii se adaugă la fierbere hamei. La începutul acestui proces se adaugă hameiul de amăreală, iar spre sfârşitul fierberii se adaugă hameiul de aromă.

În procesul de fierbere, diverse proteine şi precipitate formează depuneri care împreună cu resturile de la hamei, sunt indepărtate prin sedimentare (trub la cald) înainte de operaţia următoare.


Limpezirea mustului

Mustul fiert şi hameiat este limpezit prin sedimentare într-un cazan special de limpezire must. Alimentarea acestuia se face tangențial, şi prin acţiunea combinată a forței centrifuge şi a gravitaţiei, particulele insolubile (trubul la cald) se separă la baza cazanului.

Prin transferul controlat al mustului din cazan se asigură extragerea mustului limpede, iar trubul rămas este colectat împreuna cu borhotul.


Răcirea şi aerarea mustului

Mustul fiert, hameiat şi limpezit este răcit intr-un răcitor cu plăci, cu agent de racire apă, de la temperatura de fierbere la temperatura necesara pentru pornirea fermentaţiei. Mustul răcit este aerat cu aer steril pentru a asigura necesarul de oxigen al drodiei in faza iniţială de multiplicare.


Însămânţarea cu drojdie

În mustul răcit si aerat, se realizează dozarea unei cantităţi controlate de drojdie, conform reţetei de producţie specifică pentru fiecare tip de bere. Se asigură astfel desfaşurarea în bune condiţii a procesului de fermentare. Mustul este transferat in vasul de fermentare.


Maturarea berii

Operaţia de maturare a berii are loc tot în tancul de fermentare după indepartarea drojdiei si răcirea berii la temperatura de » -1°C. În acest timp continuă să aiba loc diverse reacţii biochimice care contribuie la definitivarea caracteristicilor de gust şi aromă ale berii şi la impregnarea naturală cu CO2


Filtrarea berii

Procesul de sedimentare care se desfasoara in tancul de fermentare nu asigura o limpezire deplina a berii. Pentru ca berea să fie foarte limpede este necesara filtrarea acesteia. Filtrarea are drept scop principal indepărtarea drojdiei rămase în suspensie , precum si a substantelor depuse in perioada de maturare.

Berea maturată nefiltrată este pompată în instalatia de filtrare. În prezent cea mai cunoscută metoda de filtrare este cea pe bază de kieselguhr (material fosil , poros, cu conţinut de diatomita). Materialul filtrant este dispus în utilajul special destinat.

Avem doua echipamente de filtrare producţie germană Steinecker:

- filtrul cu site orizontale ,

- filtrul cu lumanari TFS.

Pentru stabilizarea berii folosim un filtru Steinecker cu PVPP regenerabil. Reglarea parametrilor berii fitrate se face complet automat. Se foloseşte apă dezaerată obţinută intr-o instalaţie Centec cu membrane filtrante care realizeaza dezaerarea apei si eliminarea oxigenului pentru a evita oxidarea berii si pentru a mentine calitatea acesteia. Berea filtrata se transfera in tancuri de stocare bere limpede.


Pasteurizarea

Din tancurile de bere limpede berea este pompată la imbuteliere. Pentru a asigura calitatea şi stabilitatea microbiologică a berii filtrate trebuie să se realizeze pasteurizarea acesteia.

Pasteurizarea reprezinta sterilizarea berii inainte de a fi introdusă în circuitul comercial. Se realizează prin ridicarea temperaturii berii pentru a se distruge microorganismele care altfel ar contribui la alterarea berii în scurt timp in special in timpul verii. Acest proces, pe lângă prelungirea perioadei de stocare în siguranţă, contribuie odată în plus la asigurarea calitaţii produsului sub aspect sanitar .


Imbutelierea

Imbutelierea berii se face intr-o hală special amenajată.

Materia primă de îmbuteliat (berea) este transferată prin conducte de transfer din fabrica de bere şi este stocată într-un tanc tampon. În continuare se realizează pasteurizarea berii prin pasteurizator de tip ”flash” şi imbutelierea acesteia în instalaţii de îmbuteliere de ultima generaţie.

Protectia Consumatorilor - A.N.P.C.